Nebim

Nebim V3

Başlıklar

  • Kapsamlı ve Entegre
  • Değişime ve büyümeye açık
  • Hızlı uyarlanabilir
This section contains some shortcodes that requries the Jannah Extinsions Plugin. Install it from the Theme Menu > Install Plugins.

Perakendeci, toptancı ve üreticiler için geliştirilmiş, Türkiye’nin önde gelen yerel ERP yazılımı Nebim V3’ü daha yakından tanıyalım

Nebim V3 ü beraber keşfedelim …

Türkiye’nin önde gelen yazılım firmalarından biri olan Nebim yazılımın bir ürünü olan Nebim V3 oldukça basit uyarlanabilir ve hızlı çalışan bir yapıya sahip . bunu söylerken yapmış olduğumuz yüzlerce projeyi baz alarak söylüyorum. çok ufak işletmelerden çok büyük olanlara farklı yapılardaki değişik sektörlere kadar her kesime uyabilecek bir yapıda olması onu kullanılabilir ve kolay kılıyor .

Kapsamlı ve Entegre

Satın almadan üretime, finans yönetiminden satışa kadar ihtiyaç duyduğunuz tüm iş süreçlerinizi, aynı platform üzerinde, baştan sona entegre bir şekilde yönetin

Yönetemediğiniz iş ve zaman sizin değildir.

 

[padding left=”5%” right=”5%”]

Kapsamlı ve entegre yapısı ile esnek yapıya sahip olan nebim uyarlama sırasında proje yöneticisi ve kullanıcının işini son derece kolaylaştırıyor . İmplementasyon sürecinde başarının anahtarı doğru dengeyi kurmakta. Yukarıda da bahsetmiş olduğum üzere; ERP uyarlama bir iş projesi olarak yürütülmeli, bir bilişim projesi olarak değil. Bu noktada, kurumun iş gereksinimleri ve rekabete karşı farklılaşma stratejileri özelliştirmenin nerede duracağını belirlemeli. Hem sektörel yenilikler ve uygulama örneklerinden Ancak tümüyle eski alışkanlıkları silip atmak da kurumlara zarar verebileceği gibi,  yeniliklerden ve uygulama örneklerinden/ yeterince yararlanamamak da zarar verecektir. Bu nedenle implementasyon sürecinde dengeyi doğru kurmak için sektörel deneyimi yüksek olan bir ERP sağlayıcısı ile yakın bir işbirliğinde çalışmanın ve hızlı karar alabilmenin önemi daha da artıyor.

 

 

Aldığımız şeylerle geçici bir süre var olur, ama verdiğimiz şeylerle ebediyen yaşarız. 

Lavson 

Nebim V3’ün desteklediği iş süreçleri ve fonksiyonlar tasarlanırken; özellikle perakende, toptan satış ve üretim gerçekleştiren, toptan, perakende, bayi gibi çok kanallı yapıları olan, çok uluslu operasyonları hedefleyen firmaların gereksinimleri göz önünde bulundurulmuştur.

 

 

Nebim V3’ün ortak bir platform üzerinde geliştirilmiş olan uygulamaları; firmaların tüm ofislerinde, fabrikalarında ve perakende satış noktalarında – hem arka ofiste hem de ön ofiste (POS) – görev alan kullanıcıların gereksinim duydukları süreçleri kapsamaktadır. Bunun yanı sıra, firmaların iş birliğinde oldukları iş ortaklarının satışlarının, stoklarının ve hatta muhasebelerinin de aynı ERP platformu üzerinde yönetilmesi Nebim V3 tarafından desteklenmektedir.

Nebim V3 tüm bu fonksiyonelliği modüler ancak birbirleri ile tümüyle entegre olarak çalışan uygulamalar ile sağlamaktadır. Kendi aralarında belirli zamanlarda “batch” veri nakli ile kısmen entegre olan çözümlerin aksine, Nebim V3 uygulamaları aynı platform üzerinde çalışmakta, gerçek zamanlı olarak veri entegrasyonu sağlamakta ve ortak bir Nebim V3 ERP versiyonu olarak aynı anda güncellenmektedir. Bu sayede Nebim V3 hem ERP işletme toplam sahip olma maliyetlerini en aza indirmekte, hem de departmanlar arası kurumsal veri bütünlüğünü gerçek zamanlı olarak sağlamaktadır.

ERP uyarlaması sürecinde ürün hiyerarşileri, tedarikçi kodlamaları, maliyetlerin nasıl hesaplanacağı gibi birçok konuda karar almak gerekiyor. Proje kapsamında; bir takım süreçler değişebilir, kimi departmanlar birleşebilir, yeni birimler ve süreçler oluşabilir. Böyle değişikliklerin olabileceği bir ortamda seçeneklerin tüm avantajları ve dezavantajları ile birlikte değerlendirilerek kararların hızlı bir şekilde alınabileceği bir ortamın oluşturulması ve bu çalışma ortamında görev alabilecek nitelikte bir ekibin kurulması en önemli unsurların başında geliyor.
Kurumlarda ERP çözümlerinin uygulanması önemli bir değişim ve dönüşüm sürecidir. Bu anlamda çözümün tüm yöneticiler ve çalışanlar tarafından benimsenmesi ERP çözümünden beklenen verimi ve başarıya elde etmek de en önemli noktadır.

[/padding]

Success is largely a matter of holding on after others have let go.
Success is largely a matter of holding on after others have let go.

Değişime ve Büyümeye Açık ERP

 

Nebim V3’ünüzü; yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, devletin vergide e-dönüşüm vizyonu kapsamındaki özel entegratör uygulamaları, B2C ve B2B e-ticaret sistemleri, harici müşteri sadakat ve CRM uygulamaları, harici lojistik sistemleri, iş akışı ve doküman yönetimi sistemleri ile entegre ederek ve firmanızı büyütecek iş geliştirme projelerinizi doğru veri ile besleyerek ERP’nizin firmanızın büyüme motoru olmasını sağlayın.

Büyük düşünüp küçük adımlarla başlayabileceğiniz, bununla birlikte ihtiyaç duyacağınız zaman üst sürümlerine kolaylıkla terfi edebileceğiniz ve yeni uygulamalarını lisans kapsamınıza kolaylıkla ekleyebileceğiniz modüler yapısı sayesinde Nebim V3’ünüzün firmanızdaki kullanım kapsamını firmanızın büyümesi ile birlikte kolaylıkla genişletin.

ERP projeleri birçok safhadan oluşmaktadır; yukarıda da değindiğimiz üzere proje öncesi ihtiyaçların analiz edildiği bir hazırlık süreci, bu analiz doğrultusunda belirlenecek ERP seçimi,  kurulum süreci, canlı kullanıma geçiş ve uzun vadeli destek gibi evreleri kapsamaktadır. Bu noktada proje beklentilerini, proje safhalarını, eski süreçlerden yenilerine geçişi yönetebilmek lazım. Bunun için de hem ERP sağlayıcısı ile hem de kurum içerisinde çalışanlar ile düzenli iletişim önemli. Canlı kullanıma geçilecek zaman, bu süreçte neler değişecek, neden değişecek, faydaları ne olacak gibi pek çok bilginin netleştirilmesi ve kurum içinde bu bilincin oluşturulması gerek.

Pek çok önemli evresi bulunan ERP projeleri için seçim yapılırken yalnızca günlük ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmamalı, ileride doğabilecek ihtiyaçları da karşılayabilecek bir yapı seçilmelidir. Bundan dolayı, ürünün kapsamı ve altyapısı incelenmeli, ERP sağlayan firmanın uzun vadeli desteği göz önünde bulundurulmalıdır. Proje süresince; ERP sağlayıcı ile birlikte ortak proje planının düzenli olarak izlenmesi, kilometre taşlarına zamanında erişileceğinin monitör edilmesi, olası gecikmeler ile ilgili erken uyarı mekanizmalarının yürürlüğe konması ve bu sayede proje risklerinin yönetilmesi ERP’den alınacak verim açısından önemlidir.

 

[padding left=”5%” right=”5%”]
post-image-1

Proje verimliliği

 

ERP’yi firmalar için önemli kılan bir başka unsur da sistemdeki verinin üzerinde karar alınabilecek şekilde enformasyona dönüştürülmesi, bu bilginin kolay erişebilir olması ve bu sayede firmanın rakamlarla yönetilmesini sağlamasıdır. ERP’yi kullanan departmanlardaki kullanıcıların günlük işlerini takip ettikleri tüm süreçlerin entegre olmaları, aynı verinin farklı sistemlerde tekrarlanmaması, tekilleştirilmiş ürün, tedarikçi ve müşteri bilgileri ile çalışılması ERP’nin en önemli faydalarından diye bahsedebiliriz. Tüm bilgilerin entegre olduğu bir ERP sistemi; firmaların daha hızlı hareket etmelerini ve daha az maliyetle daha etkin çalışmalarını mümkün kılacak, planlama süreçlerini yürütürken firmaların satışlarını ve marj potansiyellerini en yüksek seviyeye çıkartacak, işletme maliyetlerini azaltacak, üst yönetimin verdiği hedefleri firmaların yönettikleri kaynaklara ve operasyonlara sayısal olarak bağlamalarını mümkün kılacaktır.
ERP’yi firmalar için önemli kılan bir diğer unsur olarak da, firmaların ERP’ye geçiş sürecinde kendilerini yenilerken, kendi sektörlerinde kendilerinden daha deneyimli firmaların uyguladıkları iş yapış biçimlerinden ilham alabilmeleri ve bu sayede daha verimli çalışma yöntemlerini adapte edebilmelerini söyleyebiliriz. Bunu sağlamak için önemli olan, ERP sağlayıcılarının sektörel deneyimlerinin olması ve firmaların seçtikleri ERP çözümünün kendi sektörlerinde kendini kanıtlamış olmasıdır.

Hızlı Uyarlanabilir ERP

Mağazalar arası algoritmik ürün rotasyonundan konsinye satış yönetimine, sezonsal ürünlere yönelik merchandiseplanlama uygulamalarından perakende odaklı müşteri sadakat yönetimi uygulamalarına kadar, firmanızı büyütürken ihtiyaç duyacağınız öncelikli sektörel uygulamaların zaten geliştirilmiş ve Nebim V3’e dahil edilmiş olmalarından dolayı iş geliştirme projelerinizi hızla hayata geçirebilirsiniz .

Nebim’in geliştirdiği hızlı ERP uyarlama yöntemleri ve proje esnasında paylaşacağı sektörel best practice yöntemleri sayesinde ERP uyarlama ve ek uygulama projelerinizde hız kazanın. Nebim’in merkezi proje yönetimi sistemine uzaktan bağlanarak uyarlama projenizin takvimini, kilometre taşlarını, kaynak kullanımının planlanan ve gerçekleşen durumunu takip edin ve proje yönetimi ile ilgili konularda karar alırken güven ile hareket edebilirsiniz .

post-image-2Nebim V3 Uyarlama Metodolojisinin rehberliği sayesinde firmanızın kıdemli yöneticilerinin yeni ERP çözümü ile ilgili beklentilerini daha kolay yönetin, ERP projenizin ilk yatırım maliyetini ve proje risklerini kontrol altında tutun ve proje yönetimi ile ilgili konularda karar alırken güven ile hareket edebilirsiniz.

 

 

 

 

[/padding]

“ Başarılı olmak için neler bildiğinizi değil neleri bilmediğinizi bilmek önemlidir.
Hüsnü özyeğin 

 

 

Size  bilmediklerinizi öğretmek için buradayız.

Sonraki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close
Close